• PROJECTE

PROJECTE

Volem fer-vos partícips d’una nova activitat amb vessant esportiva i social que estem duent a terme en el Club de Tenis Andrés Gimeno.
Amb el suport de la empresa Torrons Vicens, el know how i patrocini de la Fundació Johan Cruyff, i de la Federació Catalana de Pàdel, el suport institucional del Ajuntament de Castelldefels, la voluntat i professionalitat del Club de Tenis Andrés Gimeno, i la direcció tècnic – esportiva del Nil Martínez, i amb el suport inestimable de col·laboradors com la Escola Santo Angel de Gavà i la marca líder de material esportiu i pales de Black Crown, vàrem arrancar l’any 2017-2018 el Projecte de l’Escola de Pàdel Adaptat; tot i confiant que sigui sols el inici de un
projecte que pugui ser útil a molts mes nens/nenes, aportant tot allò que creiem necessari, com integració i felicitat als participants.
La il·lusió amb la que segueixen venint els primers nois i noies que van començar ara fa 3 anys, converteixen la nostra feina amb quelcom molt gratificant. I seguir contant amb la confiança constant que ens atorguen els nostres col·laboradors, ens donen forces per seguir treballant per convertir el que ara som, amb quelcom encara mes profitós pels nois i noies d’arreu de Barcelona.

Introducció

Volem fer-vos partícips d’una activitat amb vessant esportiva i social que estem duent a terme al Club de Tennis Andrés Gimeno. Una activitat que s’ha convertit en un pilar fonamental de la nostra organització esportiva.
Amb la inestimable col·laboració de l’empresa “Torrons Vicens”, el saber fer i suport de la Fundació Johan Cruyff i la Federació Catalana de Pàdel; el suport institucional de l’Ajuntament de Castelldefels; la voluntat i professionalitat del Club de Tennis Andrés Gimeno i la direcció tècnica-esportiva de Nil Martínez i el seu equip d’entrenadors i l’ajuda d’altres col·laboradors com l’Escola Sant Angel de Gavà i la marca líder de material esportiu i pales “Black Crown” , vam arrencar al setembre de 2017 elProyecto de l’Escola de Pàdel Adaptat.
Aquest projecte sorgeix amb la voluntat de ser útil a la societat i en especial a aquells nois i noies que, tot i tenir una discapacitat física o intel·lectual, desitgen fer esport i sentir-se integrats i feliços en un entorn on la salut, la convivència i la superació de barreres sigui l’objectiu principal, establint estratègies i activitats que minimitzin les dificultats d’accés a la pràctica esportiva. El projecte pretén adaptar l’esport de l’pàdel a les capacitats dels alumnes evitant la segregació, excepte aquelles situacions on aquesta separació permeti una atenció selectiva als interessos o les necessitats derivades de les seves característiques personals.
La il·lusió amb la qual es va iniciar aquest projecte està desembocant en una realitat consolidada després de tres anys de treball en què hem aconseguit que la nostra família d’esportistes creixi fins a prop de 40 nois i noies. I el que encara és millor, la majoria d’ells roman en el temps, incorporant el pàdel com una activitat important en el seu dia a dia, ampliant dies d’entrenament i participant en altres activitats paral·leles que oferim.
Però l’aventura no ha fet més que començar. Desitgem créixer i consolidar-nos com un referent en l’esport adaptat i seguir posant les bases perquè caiguin les barreres que separen aquells que necessiten ponts.

Descripció

El Projecte d’Escola de pàdel Adaptat (EPA) s’ha creat per oferir als nois i noies amb discapacitat o diversitat intel·lectual un entorn en el qual desenvolupar les seves habilitats esportives i socials.
L’elecció de l’pàdel com esport respon al fet que es tracta d’un activitat fàcil i divertida, amb una corba d’aprenentatge alta a la qual tots els nens poden participar. D’altra banda, tot i que es tracta d’un esport en el qual es juga per parelles, l’aprenentatge és individual el que permet adaptar i personalitzar l’evolució a cada cas. I a més, a l’desenvolupar-se en un espai ampli però acotat, permet als tècnics dissenyar sessions adaptades a les diverses funcionalitats dels alumnes.
D’altra banda, el desenvolupament d’aquest projecte dins de l’Club Andrés Gimeno pretén integrar aquesta escola dins de l’escola ordinària, amb més de dos-cents alumnes, amb les sinergies que això comporta i dins d’un club amb una gran activitat esportiva i social. Això redunda en que els nostres alumnes i alumnes es trobin perfectament integrats en un club esportiu. A més, permet que la resta de familiars pugui també accedir a una completa oferta esportiva. Com a colofó, tots els nois i noies de l’escola tenen el seu corresponent Llicència expedida per la FederacióCatalana de Pàdel.

Objectius

Dins d’aquest àmbit, tenim dos tipus d’objectius diferents. Aquells d’àmbit social i aquells d’àmbit esportiu. Tot i que en moltes ocasions tots dos van de la mà, convé diferenciar-los.
socials
Millorar la qualitat de vida a través de l’esport, més autonomia i habilitats personals.
Promoure mitjançant l’esport la inclusió social sense cap tipus de discriminació, buscant el màxim respecte a la diferència.
Promoure la participació i permanència en una organització esportiva de referència.
Fomentar la igualtat social i educativa.
Millora de l’autoestima.
Ampliar l’entorn d’amistats i relacions socials.
Socialització entre els participants, compartint una activitat i un espai.
Activitat inclusiva, el fet de fer l’activitat en el mateix horari que la resta dels seus companys de club, fan que aquest és sentin part d’ell mateix. A aquest efecte, es comparteixen algunes sessions. Converteix la nostra escola esportiva a escola esportiva inclusiva.
Visibilitzar l’esport inclusiu com un pilar de convivència, apropant-lo a la resta d’alumnes i alumnes de la nostra escola, fent-los partícips actius.
Ampliar la comunitat de l’esport inclusiu, col·laborant amb altres associacions esportives.

Esportives

Propiciar oportunitats reals: l’alumne ha de desenvolupar les seves habilitats per afavorir la independència funcional, les ha de conèixer i valorar mitjançant l’esport
Aprenentatge i millora individual. La progressió ofereix valor a l’activitat i desig de continuar-hi. Superació personal i assumpció de reptes.
Treball en equip. Esport per parelles amb sessions d’aprenentatge en grup. El millor dels dos mons, aprenentatge individualitzat en un entorn d’equip.
Millora de la condició física (resistència, velocitat, força, mobilitat) i la coordinació (orientació, equilibri, reacció, percepció, adaptació, ritme) a partir de la psicomotricitat.
Canalització de l’energia. Els menors necessiten d’entorns favorables per canalitzar i expandir la seva energia física, fet que s’amplia en les persones amb discapacitat.
Prevenció de malalties físiques i psicosocials. En exercici físic com a medicament.
Impulsar la formació professional tècnica especialitzada en activitat física i esport adaptat i inclusiu.

Metodologia

Estructura dels grups de treball
Inicialment S’adoptarà la mateixa estructura de sessió, dividida en 3 blocs, en funció de l’edat i / o nivell d’adaptació requerit. A partir de la creació d’aquests grups, s’elaboraran uns exercicis destinats especialment per a ells.
Els grups estan dissenyats amb nois i noies que tinguin un nivell / edat o capacitats similars perquè cada grup avanci i vagi assolint objectius de forma lineal i de la forma més cohesionada possible.
Els 40 alumnes que componen actualment l’Escola de Pàdel Adaptat estan identificats internament amb un color, el qual ens donarà una guia de el nivell o d’alguna particularitat. Sempre seran grups de màxim 6 alumnes per pista si són petits, amb un mínim de dos tècnics per grup. Cada grup realitza una sessió d’entrenament de pàdel en pista d’1 hora o 1’15horas, seguit d’una sessió d’entrenament físic de 30 minuts a 1 hora en funció de el grup.
Els nens remarcats en color taronja tenen alguna particularitat per la qual hem de prestar més atenció ja que es dispersen més fàcilment i hem d’invertir part de el temps en que se centrin en la sessió. El treball de l’tècnic de suport en gran part es destina a aquesta funció, la d’incorporar a aquests nois més dispersos a la dinàmica de grup. A més, en aquest grup es troben també aquells amb més problemes en la psicomotricitat.
Els nens remarcats en color groc tenen entre 9 a 18 anys aproximadament. Com es una franja d’edat s’amplia, després els separem en subgrups d’edat perquè siguin més homogenis. Tenen més facilitat en el que fa a la comprensió de l’exercici, però també tenen algunes dificultats pel que fa a psicomotricitat i coordinació. Les sessions se centraran en desenvolupar la seva coordinació a més d’anar treballant cops bàsics de l’pàdel.
Els nens remarcats en color verd, solen tenir entre els 12 als 16 anys, tenen una bona capacitat de comprensió d’exercicis i una coordinació bastant correcta. Les sessions aniran enfocades a aspectes tècnics i se seguirà incidint en seguir treballant molt la seva coordinació
Els nens remarcats en color blau són el grup amb més capacitats cognitives i coordinatives Les seves sessions estaran més enfocades als aspectes tècnics i tàctics de l’pàdel.

Objectiu de les sessions

El principal objectiu de cada sessió, sense importar el grup en què s’ubiquen, és que sigui divertit, que gaudeixin el pàdel i estiguin a pista amb un somriure.
Després, en funció de el nivell o del “color” de el grup, es desenvoluparan objectius personalitzats per cada grup sense oblidar que, en molts casos, també cal introduir objectius individuals per a cada alumne. Els grups tenen uns objectius generals els quals en funció de com es vagin desenvolupant i la pròpia predisposició dels alumnes, podran anar variant i adaptant-se.
El grup taronja i groc, tenen com a objectius principals, la familiarització amb tots els elements de l’pàdel (pista, pala, pilotes ….), Sent la coordinació serà un dels pilars fonamentals de cada sessió. Es treballarà amb material annex (escala, cons, piques …) per aconseguir habilitats com l’equilibri i la coordinació de mans i peus. S’iniciarà l’aprenentatge dels cops bàsics de l’pàdel: drive, revés i volea.
En el grup verd els objectius primaris de cada sessió són la coordinació i la psicomotricitat mitjançant exercicis més complexos oferint-se variants de cada un d’ells que es vagin superant. La intenció és que estiguin en contínua millora retándolos a sortir de la seva zona de confort. A nivell més tècnic se seguirà treballant cops bàsics, però incorporant algunes dificultats com les parets, les volea i el smash. Així l’objectiu comú d’aquest grup serà que puguin mantenir un piloteig de 10/15 boles.
El grup blau els objectius podem dir que serien més similars als d’una escola de pàdel estàndard: avenços en tots els aspectes tècnics i començar a treballar en els tàctics i en les pròpies regles de joc. A la fi de la temporada l’objectiu seria que fossin capaços de jugar un partit amb tot el que això comporta.

Confecció de les sessions

A la primera part de la sessió es desenvoluparà l’escalfament, sempre amb exercicis o jocs d’entrada en calor en els que busquem que comencin a moure i a entrar en la dinàmica de la sessió. Amb el color taronja o els grocs de menor edat el primer joc moltes vegades es tracta d’un joc “comú” no un específic de pàdel. Amb el segon joc de l’escalfament ja s’enfoca més l’entrada en calor i comença a agafar-se la pala.
Amb el grup verd els dos exercicis d’escalfament seran més enfocats a l’pàdel i enllaçaran ja amb la part principal de la sessió, introduint l’aspecte tècnic que es vol treballar en la sessió.
Amb el grup blau tindrem un escalfament més complet i els jocs seran més complexos, en els quals s’haurà de treballar aspectes físics i tàctics, coordinant carreres amb activitats que els obliguin a pensar.
La part principal de cada sessió anirà enfocada a treballar el cop tècnic que toqui treballar combinat amb exercicis coordinatius. Els exercicis solen ser dinàmics i per estacions, ja que l’objectiu és que cada alumne estigui realitzant alguna acció en tot moment. A aquest efecte, es munten circuits on es treballaran contínuament habilitats com la coordinació, equilibri, psicomotricitat, la resistència, la velocitat …. Adaptant en funció del color de el grup.
Amb els més petits utilitzem material de suport per a focalitzar l’atenció dels nens com cèrcols, tubs, dianes per treballar la direcció de la pilota …
Amb els de grans tenim la mateixa dinàmica de treball, però ho fem amb treball per estacions. A cada estació es fa un exercici determinat sempre busquen l’execució de l’aspecte tècnic que volem treballar. També intentem treballar amb objectius numèrics perquè es mantinguin concentrats durant tot el exercici.
La part final de la sessió amb grups taronja i groc es fan jocs, enfocats a seguir desenvolupant el que s’ha treballat en la part principal de la sessió.
Amb els grups verds la part final de la sessió serà la realització de raspallades o punts entre tots els integrants de el grup en funció de si volem que hi hagi volum de pilotes, buscant en moltes ocasions exercicis cooperatius. Intentem posar la pilota en joc per simular situacions més o menys reals de partit.
El grup blau gairebé sempre acabarem fent un partit o uns punts, sent aquest un dels objectius de la mateixa: que puguin acabar jugant un partit sencer. Treballem amb el sistema de descobriment guiat, amb el tècnic pràcticament fora de la pista però atent a qualsevol dubte que tinguin els alumnes o a qualsevol correcció que s’hagi de fer en moments oportuns.

Horaris i grups

L’escola es desenvolupa en horari extraescolar, de 17 a 19 hores de dilluns a divendres, en torn d’una hora i amb entre 4 i 6 alumnes per grup. Es configuren els grups d’acord amb la disponibilitat horària dels participants, però sempre sota un criteri tècnic que permeti crear grups d’edats i nivells similars. Actualment s’ofereix la possibilitat d’acudir un dia o dos, sempre que hi hagi disponibilitat.
Es realitzarà en temporada escolar, de setembre a juny. Addicionalment s’ofereix un campus a l’estiu, per Nadal i per Setmana Santa.

Equip humà

Per al desenvolupament d’aquest projecte s’ha organitzat un equip humà compost de persones amb diferents rols. Encara que una part se sustenta gràcies a la col·laboració desinteressada d’algunes persones, per altra banda s’ha cregut convenient comptar

itat i desig de continuar-hi. Superació personal i assumpció de reptes.
Treball en equip. Esport per parelles amb sessions d’aprenentatge en grup. El millor dels dos mons, aprenentatge individualitzat en un entorn d’equip.
Millora de la condició física (resistència, velocitat, força, mobilitat) i la coordinació (orientació, equilibri, reacció, percepció, adaptació, ritme) a partir de la psicomotricitat.
Canalització de l’energia. Els menors necessites d’entorns favorables per canalitzar i expandir la seva energia física, fet que s’amplia a les persones amb discapacitat.
Prevenció de malalties físiques i psicosocials. En exercici físic com a medicament.
Impulsar la formació professional tècnica especialitzada en activitat física i esport adaptat i inclusiu.

Metodologia

Estructura dels grups de treball
Inicialmentese adoptarà la mateixa estructura de sessió, dividida en 3 blocs, en funció de l’edat i / o nivell d’adaptació requerit. A partir de la creació d’aquests grups, s’elaboraran uns exercicis destinats especialment per a ells.
Els grups estan dissenyats amb nois i noies que tinguin un nivell / edat o capacitats similars perquè cada grup avanci i vagi assolint objectius de forma lineal i de la forma més cohesionada possible.
Els 40 alumnes que componen actualment l’Escola de Pàdel Adaptat estan identificats internament amb un color, el qual ens donarà una guia de el nivell o d’alguna particularitat. Sempre seran grups de màxim 6 alumnes per pista si són petits, amb un mínim de dos tècnics per grup. Cada grup realitza una sessió d’entrenament de pàdel en pista d’1 hora o 1’15horas, seguit d’una sessió d’entrenament físic de 30 minuts a 1 hora en funció de el grup.
Els nens remarcats en color taronja tenen alguna particularitat per la qual hem de prestar més atenció ja que es dispersen més fàcilment i hem d’invertir part de el temps en que se centrin en la sessió. El treball de l’tècnic de suport en gran part es destina a aquesta funció, la d’incorporar a aquests nois més dispersos a la dinàmica de grup. A més, en aquest grup es troben també aquells amb més problemes en la psicomotricitat.
Els nens remarcats en color groc tenen entre 9 a 18 anys aproximadament. Com es una franja d’edat s’amplia, després els separem en subgrups d’edat perquè siguin més homogenis. Tenen més facilitat en el que fa a la comprensió de l’exercici, però també tenen algunes dificultats pel que fa a psicomotricitat i coordinació. Les sessions se centraran en desenvolupar la seva coordinació a més d’anar treballant cops bàsics de l’pàdel.
Els nens remarcats en color verd, solen tenir entre els 12 als 16 anys, tenen una bona capacitat de comprensió d’exercicis i una coordinació bastant correcta. Les sessions aniran enfocades a aspectes tècnics i se seguirà incidint en seguir treballant molt la seva coordinació
Els nens remarcats en color blau sonel grup amb més capacitats cognitives i coordinatives Les seves sessions estaran més enfocades als aspectes tècnics i tàctics de l’pàdel.

Relacions institucionals

Aquest projecte està recolzat per la Federació Catalana de Pàdel la qual realitza una aportació econòmica anual per al seu desenvolupament. D’altra banda, tots els alumnes compten amb llicència de la pròpia Federació de pàdel quedant coberts qualsevol accident esportiu que es produeixi en el desenvolupament de l’activitat, a més de la corresponent cobertura de responsabilitat civil.
D’altra banda, el Club de Tennis Andrés Gimeno forma part de l’ACELL, FederacióCatalanad’esports per a disminuïtspsíquics.
Finalment, l’Ajuntament de Castelldefels a través d’ServeisSocials dóna suport financerament el projecte mitjançant la corresponent subvenció anual d’activitats d’integració social.
finançament
Actualment el projecte es finança per diferents vies:
50% aportació sponsors i col·laboradors particulars.
30% aportació administracions públiques, fundacions i federacions.
20% aportació alumnes i les alumnes.

Enllaços d’interès
Pàgina oficial de l’projecte: https://www.tenisgimeno.com/escuela-padel-adaptado/
Programa Capacitats de Canal33: https://www.youtube.com/watch?v=7ataxqvuwne
Millor Projecte Social Castelldefels: 2018: https: //youtu.be/c7uk4hskzou
Mostra Torneig Torró Torró: https://www.youtube.com/watch?v=ihzkjng6jy4&t=30s
Radi Castelldefels, entrevista juny 2021: https://od.lk/f/Nl8xODI5OTM1NDFf
Instagram: @escolapadeladaptat

TIPOLOGIA

Extraescolar

 Dilluns a divendres
 Horari : 17h a 19h
Noies i nois de 10 a 27
Quantitat alumnes : 54

Curricular

Dilluns a divendres
Horari: 11h a 13h
Noies i nois de 10 a 15 anys
Quantitat alumnes : 49

Centre de dia adults

 Dijous de 11h a 13h
Alumnes de 21 a 60 anys
Quantitat Alumnes: 45

 

©PÀDELESPORTSADAPTAT